DIDIN SYAFRUDDIN

Tentang

PPeneliti Ahli, PPIM UIN Jakarta; Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kemampuan:

  • Riset mengenai Pendidikan agama (Islam) dan citizensip education dalam masyarakat majemuk.

Tempat, dan tanggal lahir

-, -

Akademi:

  • Sarjana: -
  • Master: -
  • Doctor: -

Kontak:

Articles made by Didin Syafruddin